# قیصر_امین_پور

سبز

خوشا هر باغ را بارانی از سبز خوشا هر دشت را دامانی از سبز   برای هر دریچه سهمی از نور لب هر پنجره ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 49 بازدید