جملاتی به یاد ماندنی... بیایید بیاموزیم

 

لازم نیست برای طولانی زیستن،
    به روزهای زندگی ات اضافه کنی،   
     تلاشت این باشد که
    "زندگی" را به روزهایت اضافه کنی ... .

 


کسی که با زشتی پیروز شود، شکست خورده است.

 


مهاتما گاندی:

اگرفقط یک‌بار وجود خداوند را بپذیرید، هرگز در ضرورت دعا و نیایش شک نخواهید کرد.

 

قبل از هرچیز به امت عیسی توصیه می‌کنم که زندگی مسیح را ملکه سازند و به راه او قدم نهند. هرگاه به شیوه روحانی پیامبر خود، میل به سوی ما کنید، مانع و رادعی در برابر شما نخواهد بود.

 

خشم، اسیدی است که به ظرف خود بیشتر از چیزی که به ‌آن پاشیده می‌شود، آسیب می‌رساند.

 

من از امتیازها و انحصارها نفرت دارم. هرچه نتواند با توده های مردم تقسیم شود برایم گناه آلود و حرام است.

 

تغییری را که آرزو داریم در دیگران ببینیم ابتدا باید در خود ایجاد کنیم.

 

هر تغییر و تحولی که برای جهان آرزو می‌کنی، در وجود خودت ایجاد کن!

 

وظیفه ما نیست که خطای دیگران را جستجو کنیم و به قضاوت درباره دیگران بنشینیم. ما باید تمام نیروی خویش را برای قضاوت در کار خودمان صرف کنیم و تا وقتی که حتی یک خطا در خود می بینیم حق نداریم که در کار مردم دیگر دخالت کنیم.

 

هیچوقت نمی‌توانید با مشت گره‌کرده دست کسی را به گرمی بفشارید.

 

ضعیف هیچگاه نمی تواند ببخشد. بخشش برای موجودی قوی است (تا در عین قدرت تنبیه یا انتقام ببخشد.)

 

خود را فدا کنیم، بهتر است تا دیگران را نابود سازیم.

 

زور، اسلحه مردمان ناتوان است.

 

نخست نادیده می‌گیرندتان، بعد به شما می‌خندند، سپس با شما مقابله می‌کنند، ولی پیروزی نهایی با شماست.

دکتر علی شریعتی:

بمانیم تا کاری کنیم نه اینکه کاری کنیم تا بمانیم.

 

/ 2 نظر / 57 بازدید
مهدوی نسب

با یاد حق سلام آرزوی موفقیت برای شما و همسرتون جملات زیبایی بود پیروز باشین