پروردگارم

الها 

          فرصتساز ما باش تا در آن فرصتها زندگیمان را آنگونه بنا کنیم که تو می خواهی مبادا که برجی بسازیم بی پایه که با زلزله امتحانات و ابتلائات تو از هم بپاشد ، ویران شود

 

رحیما

          بینشی به ما بده تا جهان را نظاره کنیم ، درک کنیم ، آنگونه که تو می خواهی

 

رحمانا 

         نگاهی به ما عطا کن تا زیبا  ببیند هر آنچه تو خلق کرده ای و به دیده نقد بنگرد هر آنچه که بشر ساخته است

 

بارلها

         یاریمان کن تا عظمت در نگاه ما باشد نه در آن چیزی که به آن می نگریم ، با چشمی بنگریم که تو در آن حضور داری

  

پروردگارا 

        فرازو نشیب های جاده های فرداهای مارا به سویی هموار کن که خودت می خواهی

 

بخشایشگرا 

        ما از تو راضی هستیم تو هم ما را ببخش و از ما راضی باش که امیمند همین ببخششیم ...

 

       خدا یا هر که ام

                 

                    هر چه ام

          

      سر تقصیر به تو فرود آورده ام        

          

              امید به درگاه تودارم

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
زهره

سلام شرارا ! خوش آمده بودی به وبلاگ بنده حقیر! وچه خوش بود که لینکمان نمودی! شرارا ! اکنون که از اینجا خارج گردم ، میروم بسوی لینکدانی خویش تا پاسخگوی محبت بیدریغت باشم! آه شرارا ! روزت مبارکباد باشد مادربزرگ !!! یا علی...

زهره

سلام خب مشخصه دیگه! ادم وقتی اینهمه!به اندازه تو پیر میشه!بهش میگن مادربزرگ دیگه! یا علی...