سال 1388

 

فروردین:
فروردینپیشگام و دلیر: امسال برای شما زمان‌ رشد و پیشرفتی نو خواهد بود. شما تا کنونزمان سازنده و مهمی را صرف کرده‌اید و در نهایت تصمیم گرفته اید که کدام راهبرگزینید تا به اندازه کافی برای رسیدن به عالی ترین اهداف شما هموار باشد و شما رابه اساسی ترین اعتقادات شخصی تان برساند. از طریق انتخاب بهترین راه، فرصت‌هایطلایی و نیز عالیترین درک شخصیتی برای شما بوجود خواهد آمد که تاکنون فکرش را همنمی‌کردید که برایتان مقدور شوند.

تعهدات جدید شما به خودتان، شناخت مجددی ازمعرفت الهی و فضیلت انسانی را به شما هدیه خواهد داد. شناخت جدید شما، انوار تابانعشق و غمخواری را به شما می‌تاباند و بدین ترتیب شما بیشترین خوبی‌ها را جذب خواهیدکرد. همچنانکه روحیه خلاقانه شما افزایش می‌یابد،‌ نشاطی که سراسر وجودتان را احاطهخواهد کرد، به شما کمک می کند و در قدم بعدی هدف بزرگتری را طلب خواهید کرد و چشماندازی که همیشه در رویاهایتان داشته اید را بدست خواهید آورد. شما براحتی قادرخواهید بود که با نظم و ترتیب اهداف خود را تحقق بخشید و آنها را از حالت رویابیرون کشیده و به جهان واقعی راهنمایی کنید. تمایلات قلبی شما به سرعت راز درون تانرا فاش می‌کنند و بنابراین شما قادر خواهید بود منافع طولانی مدتی را که از گذشتهبرای دسترسی به آنها اقدام کرده بودید، به دست آورید.

به خاطر افکار انساندوستانه و تمایلتان به موثر و مفید بودن در جهان بیرونی، دستگیر دیگران خواهید شداما باید مراقب باشید تا در دام الگوهای قدیمی‌ برای کمک کردن به دیگران، گرفتارنشوید. بخاطر انجام نیازها و درخواست های دیگران از خود غافل نشوید و کمی‌هم به فکرخود باشید! همانطور که شما ترقی می‌کنید، مردم به افکار انسان دوستانه شما کشیدهمی‌شوند و به شخصیت دلسوز و غمخوار و عاطفی شما علاقه نشان می‌دهند.

با وجود صبرو تمرکز شما،‌ لازم است هر روز از خود مراقبت کنید تا یکپارچگی و هماهنگی خود راحفظ کنید. پیدا کردن یک روزنه کوچک برای ناامیدی شما کافی است. پس انرژی خود راتخلیه نکنید و هماهنگی بین احساسات و تفکرات خود را در کنترل داشته باشید. خوشی وشادمانی اساسی ترین تمایل شما در زندگی است‌ و شما قادر هستید که زندگی تان را بهنحوی منظم کنید که کمال لذت را از با هم بودنها ببرید! خوش باشید وکامروا...

اردیبهشت:

الانزمان این است که برای خود جشن کوچکی راه بیندازید! شما خودتان را در جریان زندگیجاری ساخته اید و خود را بااندیشه‌های نو، جوان کرده اید،‌ که چیزهای عالی را بهسمت شما جذب می‌کند. شما سخت کوشانه عرصه آشکاری را ایجاد نموده اید طوریکه فرصتهای خوبی برای شما پدیدار می‌شوند برای اینکه یک معلم یا یک پیام آور باشید. سخنرانی، نویسندگی و شریک شدن افکار خود با دیگران همه چیز را آشکار می‌کند. ممکناست دیگران از اشتیاق و بینش شما تحت تاثیر قرار بگیرند،‌ و شما را در رسیدن بهاهداف تان یاری رسانند.

شادمانی اردیبهشتی‌ها امسال بیشتر از همیشه خواهد بود، ‌انرژی با شکوهی را ایجاد می‌کنند که جهان فاقد آن است. همچنانکه شما انرژی روح وقلب تان را در آغوش می‌کشید،‌ به خود اجازه تحول و دگرگونی داده و با منابع انرژیجهانی در یک ردیف قرار می‌گیرید. در عین حال مجالی برای خلاقیت پیدا می‌کنید وحقایق بسیاری از هستی خود را در جهان درک می‌کنید. تمرکز شما برای ارتباط با اهدافعالی بهترین ها را برایتان به ارمغان خواهد آورد و باعث ابراز وجود دوباره شماخواهد شد.

شما از تمام تغییراتی که در زندگیتان، به سوی پیشرفت و ترقی بوجودمی‌آیند،‌ استقبال می‌کنید،‌ و یاد می‌گیرید که عادات تکراری و سختی الگوهای قدیمی‌را تفکیک کنید و کنار بگذارید. این کار به شما امکان بدست آوردن آگاهی جدید و پذیرشاهداف نهایی را می‌دهد. به ندای قلب خود توجه کنید و ببینید معنی آن چیست. شماراه‌هایی را برای بروز استعداد‌ها و مجموعه اعتقادات تان برای تلاش‌های انساندوستانه خود پیدا خواهید کرد. در پایان سال،‌ می‌توانید کمی آهسته‌تر پیش بروید وزمان بیشتری خواهید داشت تا از چیزهایی که خلق کرده اید لذت ببرید.

خرداد:

بهعنوان یک خرداد ماهی، شما توانایی خارق العاده ای برای دو شخصیتی بودن دارید- مزیت

/ 2 نظر / 2 بازدید
قاصدک

سلام وقتی که به این فالها نگاه میکنیم ..نصف زندگی رو توی اونها جاری میبینیم...و نصف دیگه زندگی هم توی دستهای ماست.. فال ماه تولد من که تقریبا بیش از پنجاه درصد درست بود..[گل]

و بهاری که ...

اگر اشتباه نکنم شما متولد اردیبهشت هستید...توی پروفایلتون دیدم. برای منم همش درست بود اما خیلی خیلی کلی بود. حالا یه مقاله دیگه هم دارم که به زودی میذارمش.