...

 

 

عاشقم، عاشق ستاره صبح

عاشق ابرهای سرگردان

عاشق روزهای بارانی

عاشق هر چه نام زندگیست بر آن...

/ 0 نظر / 5 بازدید