ماه تولد

 

 

در کارهای خصوصی متولدین فروردین ماه دخالت نکنید


متولدین فروردین ماهبه دنبال ارضای خواسته‌ها وتوقعات خود هستند و در این زمینه، بسیار خودمحور وخودبین به شمار می‌آیند. هرگز نگذارید متولدین فروردین ماه به راحتی دل شما را بهدست آورند، وگرنه به همان آسانی نیز شما را از دست خواهند داد و تا ابد فراموش‌تانمی‌کنند. آنها به سمت افرادی جذب می‌شوند که شخصیتی مستقل و آزاده از خود بروزدهند. هر روز برای آنها به منزله آغازی جدید است، پس خودتان را آماده مواجهه با هرواکنش غیرمنتظره از سوی آنها کنید. در مقابل آنها، سربلند و مغرور ظاهر شوید. همیشهآنها را تحسین کنید و به وجودشان افتخار نمایید. هرگز مزاحم آنها نشوید و در کارهایخصوصی‌شان دخالت نکنید. آنها را مورد انتقاد قرار ندهید و دوستانشان را هم بپذیریدو از آنها خرده نگیرید. هرگز از آنها پول قرض نگیرید. اگر به درخواست‌های آنها،پاسخ منفی دهید، باید منتظر مشاهده واکنش‌هایی بسیار تند و غیرمنطقی از سوی آنهاباشید.حس حسادت اردیبهشتی‌ها را تحریک نکنید


متولدین اردیبهشتتابع احساسات و عواطف درونی‌شان هستند و در عین حال به احساسات طرف مقابلشان نیزاحترام کامل می‌گذارند. از این رو، همسران آنها بسیار خوشبخت خواهند بود. آنها عاشقمواد غذایی هستند و غذا خوردن، برای آنها بسیار محترم است، پس تا جای ممکن، غذاهایمورد علاقه‌شان را بپزید. برای راه یافتن به قلب آنها محیطی خیال‌انگیز به همراه یکموسیقی رمانتیک و آرام و چند شمع در گوشه‌ای فراهم آورید محبت کردن ولی لی به لا لاگذاشتن آنها را هرگز فراموش نکنید. آنها همیشه و در همه حال به یاد دوستانشان هستندو هر گز نمی‌گذارند که آنها به حال خود رها شوند. پس، شما هم در همه حال حامی ویاور آنها باشید . آنها بسیار سخاوتمند هستند، به خصوص نسبت به همسر و عزیزانشان،پس انتظار گرفتن هدایای متعدد را از سوی آنها داشته باشید. بی‌جهت و ناخالصانه آنهارا تحسین نکنید. آنها در هنگام آغاز این ارتباط، بسیار کند و تدریجی پیش می‌روند پساگر صبر و حوصله به خرج دهید، با صمیمیت و محبت عمیق و خالصانه و ابدی آنها مواجهخواهید شد. هرگز و تحت هیچ شرایطی، به آنها دروغ نگویید، آنها هیچ وقت نمی‌توانندافراد دروغگو را ببخشند. آنها افرادی وابسته و احساساتی هستند و همسری مثل خودمی‌خواهند. هرگز آنها را به اجبار وادار به گرفتن تصمیم نکنید، وگرنه تبدیل بهافرادی لجوج و بسیار سرسخت می‌شوند. اردیبهشتی‌ها زمانی ارتباطی را آغاز می‌کنند کهمطمئن باشند که تا ابد آن را حفظ خواهند کرد. هرگز و تحت هیچ شرایطی حس حسادت آنهارا تحریک نکنید وگرنه تا ابد آنها را از دست خواهید داد.خردادی‌ها بهسمت افرادی فرهیخته جذب می شوند


متولدین خردادماه از راه‌های عجیب وپیش‌بینی نشده، به دنبال ارضای خواسته‌های خود و دستیابی به محبت هستند. آنها ازداشتن دوستان متعدد و ارتباطات متفاوت به وجد می‌آیند. برای راه یافتن به قلب آنها،باید سخت تلاش کنید، چون آنها از دست و پنجه نرم کردن با هر چالشی لذت وافرمی‌برند. آنها ذاتا به سمت افراد فرهیخته و صاحب نظر جذب می‌شوند. آنها ازگفت‌وگوهای طولانی شب هنگام لذت می‌برند. اگر مایلید ارتباطتان را با آنها حفظکنید، باید گاه و بیگاه آنها را به حال خود رها کنید و در حقیقت، آنها را از آزادیطبیعی‌شان محروم نسازید. همیشه چیزهای تازه و جدیدی برایشان فراهم آورید تا دچاریکنواختی در یک ارتباط نشوند، در غیر این صورت به محض کسل شدن از طرف مقابلشان دلزده می‌شوند و بی‌درنگ، آن ارتباط را قطع می‌کنند. زمانی که آنها با شما حرفمی‌زنند، شنونده خوبی برایشان باشید. از پیروی از آداب قدیمی و کهنه دست بکشید و درعوض با جریان نوین روز پیش بروید تا همیشه در قلبشان جای خاصی داشته باشید.تحت هیچ شرایطی متولد تیر ماه را دست نیندازید


متولدین تیر ماهبرای ارضای خواسته خود به دنبال عشق و محبت خالص، حقیقی و ابدی هستند. آنها ازدریافت گل و هدایای مختلف لذت زیاد می‌برند. به آنها توجه زیادی نشان دهید از اینکه ساعات طولانی را با همسر یا عزیزانشان در محیطی صمیمی و گرم سپری کنند، خیلی بهوجد می‌آیند. آنها عاشق خانه و خانواده‌شان هستند. همیشه تاریخ‌های مهم مثل سالگردتولد، ازدواج یا اولین روز آشنایی‌تان را به یاد داشته باشید و به آنها هدیه بدهید. آنها دوست دارند مورد عشق و علاقه کامل طرف مقابلشان قرار بگیرند پس به آنها عشق بیقید و شرط بورزید و محبت کنید. آنها از دریافت کارت‌های تبریک در مواقع مختلف لذتمی‌برند. هرگز و تحت هیچ شرایطی، آنها را دست نیاندازید و مسخره‌شان نکنید. ممکناست شوخی‌های شما را خیلی جدی بگیرند و احساساتشان خدشه‌دار شود. اگر موقعیت وشرایط مناسب در اختیار آنها قرار بگیرد، ممکن است برخی مواقع خاص تبدیل به افرادیفریب کار شوند. آنها روابط دوستانه تدریجی را ترجیح می‌دهند. همواره به اعضایخانواده آنها احترام بگذارید تا مورد احترام آنها قرار بگیرید.مردادی هاعاشق دریافت گل و هدیه و توجه هستند


متولدین مرداد ماه برای ارضایخواسته‌های خود مایلند همواره و تحت هر شرایطی مورد تایید و تحسین قرار بگیرند ومحبت و حمایت محض طرف مقابلشان را خواهانند. همیشه اطمینان حاصل کنید که از زیباییآنها به حد کافی تعریف و تمجید به عمل می‌آورید. آنها عاشق دریافت گل و هدایایمختلف هستند. آنها مایلند همیشه و در همه حال، کانون توجهات افراد را به خود اختصاصدهند. از این رو در یک رستوران، میزها و صندلی‌های وسط را انتخاب می‌کنند تا درمعرض دید همه قرار بگیرند. آنها افرادی بسیار پر جنب وجوش و فعال هستند، از این روساعات خوابشان کمتر از حد معمول است. در کنار آنها تا جای ممکن مطیع و فرمان‌بردارباشید چرا که آنها خواهان برخورداری از تسلط کامل در یک ارتباط هستند. آنها ازبرقراری مراودات متعدد لذت می‌برند و اهل معاشرت و گفت و گو با اطرافیان هستند، ولیدوست ندارند که طرف مقابلشان را در چنین وضعیتی مشاهده کنند. همواره به آنها ابرازعلاقه کنید و بگویید که چقدر برایتان ارزشمند هستند. اگر به آنها بی‌اعتنایی وبی‌توجهی نشان دهید، بی‌درنگ با طغیان‌های بی‌امان و غیرقابل کنترل آنها مواجههمی‌شوید. همیشه کاری کنید که آنها در کانون توجهات قرار بگیرند، وگرنه احساس حسادتشدیدی به سراغشان می‌آید آنها همیشه از غرور، نخوت و تکبر کاذبی برخوردارند، پس بهجای سعی در عوض کردنشان بهتر است این خصیصه‌شان را به همان شکل بپذیرید و هموارهاین احساس را در آنها تقویت کنید.شهریوری ها و یک زندگی آرام و بدونماجرا


متولدین شهریور ماه برای ارضای خواسته‌های خود با احتیاط کامل،سنجیده، عقلایی و تدریجی عمل می‌کنند آنها خواهان مشاهده حد کمال در طرف مقابلشانهستند. در کنار آنها، صبر و شکیبایی را یاد خواهید گرفت و به همان شکل با آنها بایدرفتار کنند. از آن جایی که آنها از به هم ریختگی، بی‌نظمی و شلوغی بیزارند بایدهمیشه محل زندگی‌شان را تمیز و مرتب نگه دارید. آنها فقط خواهان عشق و محبت از سویعزیزانشان نیستند، باید اطمینان حاصل کنند که شما صمیمی‌ترین و بهترین دوستشان نیزهستید. هرگز به زور خوراکی‌ای به آنها ندهید که دوست ندارند، چون آنها نسبت بهبرنامه غذایی و سلامت و تندرستی‌شان بسیار حساس هستند. آنها خواهان برخورداری از یکزندگی آرام و بدون ماجرا هستند، از این رو دوست ندارند در کانون توجهات قرار بگیرند.برای هر تصمیمی به متولد مهر ماه فرصت دهید


/ 7 نظر / 2 بازدید
قاصدک

سلام فک میکنم روی شخصیت آدمها عوامل کیهانی و امواج فضایی حتما تاثیر داره.....ولی این تاثیر به صورت صد درصدی نیست....شاید عواملی مثل اجتماع و محیط ....تربیت خانوادگی....اراده...علم و آگاهی...و لطف خدا ..و...توی شخصیت آدمها بی تاثیر نباشن.. ولی روی هم رفته نقش عوامل کیهانی که به ماه و سال تولد مربوط میشن قابل انکار نیست..[گل]

نو اندیش جوان

سلام . خیلی جالب بود . من و خانمم هر دو تا متولد آبانیم . راستی من به روزم . منتظر نظرات گهربارت هستم .

سحر×

سلام ممول جونم خوبی؟‌ به خدا ما فروردینیها به این بدیها هم نیستیم [لبخند] شوخی کردم خیلی شبیه من بود شاد باشی نازنین[گل]

و بهاری که .... ممول

مال منم درست بود.........من اسفندیم......البته من خیلیم به موزه علاقه ندارم ولی بقیه اش درست درست بود...حیف که کم بود.

سحر×

سلام روزت مبارک نازنین[گل]

رضا

مطالب خوب وجالب توجه ای نوشتید تشکر می کنم.دراین که این مطالب درصد زیادی باشخصیت افراد ماههای مختلف مطابقت دارد جای تردید نیست.منتهی اثبات علمی آن ازطریق پژوهش نیاز به تلاش زیادی دارد. من برای انجام یک تحقیق درهمین مورد نیاز به ارتباط بادکتر الهه طباطبایی دارم آیا شماآدرسی ازایشان دارید؟ ممنون میشم.