خدای من

 

دلم فقط برای تو از ته دل تنگ شده

تمام وجود من برای نوشتن از برای تو در لابه لای خالی دفترم قلم شده

برای گفتن حرف دلم در نیمه شب بی صبر شده

دلم برای سکوت اتاق کوچکم تنگ شده

دلم برای سکوت شب بی تاب شده

دلم برای لحظه های ناب زندگیم تنگ شده

دلم برای صبحدم، نماز از ته دلم یک آسمون تنگ شده

دلم برای کودکی برای پاکی دلم تنگ شده

دلم برای خود خودم همون شراره همیشگی تنگ شده

دلم فقط تنگ شده، تنگ شده، تنگ شده

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
قاصدک

سلام امیدوارم همیشه دلی شاد و راضی از لطف حق داشته باشید.[گل]