قیصر امین پور

اما
   با این همه
             تقصیر من نبود
   که با این همه...
          با این همه امید قبولی
                 در امتحان سادهْ تو رد شدم
اصلاً نه تو ، نه من

         تقصیر هیچ کس نیست
از خوبی تو بود
         که من
             بد شدم!

/ 2 نظر / 15 بازدید
شیما

سلام دوست خوب و نازنینم. واقعا که شعر زیبایی رو انتخاب کردی، مثل همیشه خوش ذوق و خوش سلیقه. [فرشته] ولیکن مگه آدم از یک درس چند بار امتحان میشه؟!! باید استاد خوبی بود تا هر لحظه فراموش نشد؛ استاد خوب بودنم خودش یک هنره...!!! امشب شب آرزوهاست؛ در میان کلمات زیبای خودت با خدای بزرگ من رو هم در خیالت داشته باش. [بغل][ماچ]

امینی

موجیم و وصل ما ، از خود بریدن است ساحل بهانه ای است ، رفتن رسیدن است تا شعله در سریم ، پروانه اخگریم شمعیم و اشک ما ،در خود چکیدن است ما مرغ بی پریم ، از فوج دیگریم پرواز بال ما ، در خون تپیدن است پر می کشیم و بال ، بر پرده ی خیال اعجاز ذوق ما ، در پر کشیدن است ما هیچ نیستیم ، جز سایه ای ز خویش آیین آینه ، خود را ندیدن است گفتی مرا بخوان ، خواندیم و خامشی پاسخ همین تو را ، تنها شنیدن است بی درد و بی غم است ، چیدن رسیده را خامیم و درد ما ، از کال چیدن است " قیصر امین پور"