زندگی را به فردا مگذار

 

زندگی را به فردا مگذار، رؤیای گاه به گاه را باکی نیست، به فرداهای دور میندیش، پشیمان روزهای رفته مباش.

 

تنها به امید، افق های امروز را بنگر.

 

به هدف خویش بی هراس دست برآور، هر چند بعید نماید و پیروزی چون فراچنگ آمد به شگفتی اندر مشو.

 

در میانه ی مردم جهان، آنان که به راستی برگزیده اند

 

آنان که به رؤیاهای خویش دست می یابند

 

همواره آن کسانند که تنها روی بدان می کنند که آن را مشتاقند.

 

باری، یکی باش نه از بی شمار خیل بلکه در میان اندک شمار خاص... .

 

 

کولین مک کارتی

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
قاصدک

به به ....آفرین...بالاخره طلسم رو شکوندی.. امید به زندگی هدف میده و ایمان به زندگی اراده میبخشه و این دو مثل دو بال قدرتمند انسان رو به قله پیروزی میرسونند... مستدام باشی و مون..