سفری به رویاهای خویش

 

آن باش 

            که هستی

 وآن شو 

        که توان بودنت هست. 

رابرت لویی استیونسون

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
18 tir

salam eydet mobarak.webloge kheyli bahali dari agar to ham befekre azadiye iran va irani hasti pas hatman sari be ma bezan nazaret ro ham az ma darigh nakon hamon tor ke ma nakardim dar zemn agar ham ghabel donesti adresse webloge ma ro ham dar liste dostanet gharar bede az khejalatet dar khahim omad moatmaen bash .zendebad 18 tir zendebad azadi zendebad iran va irani

۩۞۩๑ پدرام ๑۩۞۩

صفحه سپيد چون برف گفت:((من پاکيزه و سپيدم و برای هميشه پاکيزه می مانم.من ترجيح ميدهم که سوزانده شوم و به خاکستر سپيد تبديل شوم تا اين که اجازه دهم سياهی به من نزديک شود و پليدی مرا لمس کند.)) شيشه مرکب صدايش را شنيد و در دل سياهش خنديد ولی ترسيدو به او نزديک نشد. قلم های رنگارنگ هم صدايش را شنيدند و اصلا به او نزديک نشدند.و به اين نحو کاغذ سفيد چون برف پاکيزه و سفيد ماند ولی..... خالی از نوشته.( جبران خليل جبران)....جمله های کوتاه اما زيبايی مينويسی موفق باشی به منم سر بزن

[بغل][لبخند][ماچ][قلب][شیطان][عینک][قهقهه][خنده][تایید][شوخی][چشمک][هورا][دست][خداحافظ][گل]