اعیاد شعبانیه

پنجشنبه روزی بود که حوریه ای بهشتی در سیمای دختر عبدالمطلب به نزد فاطمه (س) آمد تا کودکش به دنیا بیاید... آری حسین (ع) به دنیا آمد.

امروز هم روز میلاد کسی است که وقتی صدایش می کنند می گویند:

یا کاشف الکرب عن وجه الحسین (ای برطرف کننده غم و پریشانی از چهره برادرت حسین)

اکشف کربی بحق اخیک الحسین (به حق برادرت غم و پریشانی ام را برطرف نما)

اعیاد شعبانیه بر شما مبارک.

/ 0 نظر / 4 بازدید