دعا

سلام و درود بر محمد و آل محمد (ص)

پروردگارم

اول از همه دعا می کنم برای ظهور مولایم، آقایم، سرورم، امام زمانم کسی که این روزها بیشتر به او نزدیک شده ام، کسی که همیشه منتظرش خواهم ماند.

پروردگارم

دعا می کنم برای گسترش عدل در جهان، برای روزی که هیچ دلی را غمی نباشد، هیچ کجای جهان را ظلمی نباشد، دعا می کنم برای روزی که نام کشورم ایران اسلامی را در همه جا برافراشته ببینم.

دعا می کنم برای روزی که مردم قدر خدمتگزارانشان را بدانند و خدمتگزاران قدر مردم را.

دعا می کنم نه برای مرگ دشمنان بلکه برای هدایت آنان.

دعا می کنم برای روزی که دشمن و دشمنی از صفحه روزگار پاک بشه.

دعا می کنم برای سلامتی همه مریضان بالاخص سلامتی مریضان اسلام.

پروردگارم

درد دردمندان، قرض قرضمندان و حاجت حاجتمندان را به تو می سپارم.

پروردگارم

دعا می کنم لحظه ای از یاد تو غافل نباشم، دعا می کنم به همه انسان ها فقط به منزله یک انسان نگاه کنم. خدایا دعا می کنم سایرین مرا تنها یک انسان بدانند و دعا می کنم دیگران مرا با آن چشمی ببینند که تو در آن حضور داری. مرا در پناه خودت محفوظ بدار.

پروردگارم

دعا می کنم حتی یک لحظه جایی نباشم که تو نمی خواهی، جایی را نبینم که تو نمی خواهی، با کسی حرف نزنم که تو نمی خواهی، چیزی را نشنوم که تو نمی خواهی، سخنی نگویم که تو نمی خواهی. خدیا اگر غیر از این عمل کرده ام مرا ببخش.

دعا می کنم با آن چشمی ببینم، با آن گوشی بشنوم و با آن زبانی سخن بگویم که تو در آن حضور داری.

خدیا اگر غیر از این عمل کرده ام مرا ببخش.

پروردگارم

 استغفار می کنم برای هر گناهی که مرتکب شده ام و خود از آن غافل بوده ام. استغفار مرا بپذیر.

خدیا وقتی تو را صدا می زنم گویی زیباترین سرود زندگیم را هم سر می دهم و هم می شنوم...خدایا دوست دارم این سرود در زندگیم همیشه جاری باشه ... خدیا دعا می کنم که باز هم بتوانم دعا کنم.

الهی از من آهی و از تو نگاهی

سلام و درود بر محمد و آل محمد (ص)

+   دختر کوچک سیاره نپتون ; ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ ; جمعه ٥ تیر ۱۳۸۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir