احساس سپید من...

 

آسمان، مهتاب، ماهی در کمان

قصه دل با زبان بی زبان

دل که پوسید از نبود رد عشق

عقل اکنون حکم فرمای سرنوشت

روزها شب ها همه در رفتن اند

روزهای جوانی هم به سرعت می روند

من نمی دانم حرف هایم گم شده یا کودکی

کودکی و یک عالمه سرزندگی

حرف های مبهم از سردرگمی

رازهای سر به مهر ناگفتنی

 

+   دختر کوچک سیاره نپتون ; ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir