حرف­های شاعرانه آشنای یک آشنا...

 

دنبال خدا نگرد .... خدا در بیابان های خالی از انسان نیست ..... خدا در جاده های تنهای بی انتها نیست .... خدا در مسیری که به تنهایی آن را سپری می کنی نیست .... خدا آنجا نیست .... به دنبالش نگرد.... خدا در خانه ای است که تنهایی در آنجا نیست، در جمع عزیزترین هایت است .... خدا در دستی است که به یاری می گیری .... در قلبی است که شاد می کنی، در لبخندی است که به لب می نشانی .... این قدر نگرد .... گشتنت زمانیست که هدر می دهی .... زمانی که می تواند بهترین ثانیه ها باشد ....

+   دختر کوچک سیاره نپتون ; ٦:۳٠ ‎ق.ظ ; جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir